Rúrový vákuový kolektor spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar. Kolektor je vyrobený z kvalitných materiálov, ktorých pôvod je v Európskej únii. Je možné inštalovať ho na akýkoľvek typ strešnej krytiny. Najčastejším použitím je príprava TÚV, prípadne podpora vykurovania. V prípade zamračenej oblohy vie využiť aj časť difúzneho žiarenia a tým poskytuje dostatočný výkon aj v menej priaznivých poveternostných podmienkach. Kolektor je určený na vertikálnu montáž nad strešnú krytinu, prípadne na voľný terén. Integrácia kolektora TS10 do strešnej krytiny však nie je možná.

 

█▌ Spôsoby možného umiestnenia

01-icon-101-icon-201-icon-4
Rovná strecha
Voľný terén / Fasáda
Šikmá strecha
nad strešnou krytinou
Šikmá strecha
s prizdvihnutím

 

█▌ O rúrovom termickom kolektore TS10

Rúrový vákuový kolektor s 10 trubicami typu Heat Pipe a s obmedzovačom maximálnej teploty na trubiciach. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe so sklonom minimálne 15°. Kolektory sú spájané sériovo, maximálne 8 kolektorov v jednom rade.

Slnečné kolektory typového radu TS10 sú určené na premenu slnečného žiarenia na teplo s pracovnou teplotou do 100°C. Ide predovšetkým o prípravu teplej vody na sanitárne účely, ohrev bazénov a podporu nízkoteplotných vykurovacích systémov.

V oblastiach, kde môže teplota klesnúť pod bod mrazu, je na odvod tepla z kolektorov vždy nutná nemrznúca kvapalina. V tropických oblastiach je možné použiť demineralizovanú vodu s inhibítormi korózie.

Kolektor TS10 je vyrábaný v prevedeniach:

  • • s rúrkovými vývodmi ø22 mm (pripája sa k hydraulickému okruhu spájkovaním alebo zovieracím zoskrutkovaním)

█▌ Technické parametre:

Rúrový termický kolektor TS10
Rozmer2 210 x 880 x 162 mm
Pôdorysná plocha1,945 m2
Absorpčná plocha0,915 m2
Apertúrna plocha1,021 m2
Spájací rozmer880 mm
Hmotnosť29,6 kg
Kvapalinový obsah0,55 l
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny600 kPa
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny30-100 l/h na jeden kolektor
Pripájacie vývodyhladké rúrkové ø22 mm
Puzdro teplotného senzorapre senzor ø6 mm(v montážnom súbore)
Krycie sklosolárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm
Skriňa kolektoraprofil z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Tepelná izoláciavákuum
Selektívna konverzná vrstvaTiNOx (modrý)
Slnečná absorbivita aAM1.595%
Tepelná emisivita e82°C5% ALOx
Optická účinnosť77%
Odporúčaná prac. teplotapod 100°C
Stagnačná teplota, (1000 W/m2, 30°C)169,5°C (konštrukčne obmedzená)
Max. výkon kolektora (1000 W/m2)704 W


█▌
Základné rozmery:

Najbližšie kolo v tomto roku za:

days
0
-20
-8
hours
-1
-4
minutes
-3
-3
seconds
-4
-8