Štvrté kolo Zelenej domácnostiam II je otvorené aj po hodine od spustenia

admin
By admin 9 apríla, 2019 16:54

Štvrté kolo Zelenej domácnostiam II je otvorené aj po hodine od spustenia

Štvrté kolo projektu Zelená domácnostiam II, ktoré je zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, je otvorené aj po hodine od spustenia.

Naďalej je teda možnosť podávať žiadosti o poukážky.

Kolo bude uzatvorené po prekročení alokácie vo výške 800 000 € alebo v termíne avizovaného ukončenia kola v súlade s osobitnými podmienkami kola, t.j. 10.4.2019 o 15. h, podľa toho, čo nastane skôr.

Po uzatvorení kola nebude možné podávať žiadosti o poukážky. Informačný systém automaticky zasiela záujemcom e-mailové správy. Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o vydanie poukážky počas otvoreného kola, dostanú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o získaní, respektíve nezískaní poukážky krátko po uzatvorení kola. Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie v priebehu najbližších 24 hodín.

admin
By admin 9 apríla, 2019 16:54

Najbližšie kolo v tomto roku za:

days
0
-20
-8
hours
-1
-4
minutes
0
0
seconds
-4
-7