V roku 2018 poukážky za takmer 14 miliónov €

admin
Od admin december 24, 2017 05:15

V roku 2018 poukážky za takmer 14 miliónov €

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam na prvý štvrťrok 2018. Celkovo bude v roku 2018 k dispozícii takmer 14 miliónov €. Jedno z kôl bude venované výlučne inštaláciám kotlov na biomasu.

 

V prvom štvrťroku budú vyhlásené štyri kolá s poukážkami za viac ako 7 miliónov €. Ako prvé je plánované na 23. januára kolo  zamerané na podporu inštalácie fotovoltických panelov v mimobratislavských regiónoch. Nasledovať budú dve kolá na podporu inštalácií slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu. Kolo určené pre mimobratislavské regióny bude vyhlásené 6. februára. Na 13. marca je naplánované kolo, v rámci ktorého bude možné požiadať iba o príspevky na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch

Aktuálne je preplatených viac ako 11-tisíc poukážok za 24,6 milióna €. Z uvedenej sumy na kotly na biomasu pripadajú len necelé 2 milióny €, preto je potrebné osobitne dať priestor aj týmto zariadeniam.

Hlavným cieľom projektu Zelená domácnostiam je vďaka podpore čo najviac zvýšiť inštalovaný výkon zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré nahradia fosílne palivá. “Momentálne je celkový inštalovaný výkon zariadení pri preplatených poukážkach 77 MW. Na kotly na biomasu z toho pripadá 30 MW, hoci podporených bolo len necelých 1 300 kusov. Najväčší prínos k hlavnému cieľu projektu tak majú práve kotly na biomasu, pri ktorých je príspevok na 1 inštalovaný kilowatt najnižší,” uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Harmonogram na druhý štvrťrok SIEA zverejní v najbližších mesiacoch. Plán je vyhlásiť ešte jedno fotovoltické kolo. Poukážky na tepelné zariadenia bude možné získať vo viacerých kolách v apríli až  júni. V druhom polroku je zámer už len dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky, keďže pilotný projekt v roku 2018 končí.

Pri poukážkach vydávaných v roku 2018 nastanú vo všeobecných podmienkach projektu dve zmeny, ktoré sa budú týkať záujemcov o podporu inštalácií fotovoltických panelov. Na základe aktualizácie sadzieb podpory podľa trhových cien v roku 2017 je znížený príspevok na prvý inštalovaný kilowatt výkonu fotovoltických panelov o 100 €, t.j. na 1 000 €. Okrem toho bude pri všetkých fotovoltických inštaláciách nutné predložiť kópiu oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky, ktoré majú výrobcovia elektriny v zmysle odseku 6 § 4a zákona č. 309/2009 Z. z. odosielať distribučným spoločnostiam.

Príspevok je prevzatý z oficiálneho webu programu Zelená domácnostiam.

admin
Od admin december 24, 2017 05:15
Napísať komentár

2 175 komentárov

Zatial žiadne komentáre.

Zatial sa tu nenachádzajú žiadne komentáre. No ty môžeš byť prvý prispievateľ.

Napísať komentár
Prezerať komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné položky sú označené*

Posledné kolo dotácií za:

days
-5
-5
hours
-2
-1
minutes
0
-2
seconds
0
-3

Chcem poukážku