Back to homepage

Možnosti umiestnenia slnečných kolektorov

Kolektory_trans

Slnečné kolektory je možné použiť napr. aj ako architektonický doplnok objektu. Na základe požiadavky nie je výnimkou ani zhotovenie individuálneho tvarového riešenia kolektora (napr. skosenie časti kolektora pod určitým uhlom

Ďalšie kolo už za:

days
0
-5
hours
0
-4
minutes
-2
-6
seconds
-5
0

Chcem poukážku