Harmonogram dotačných kôl 2019

admin
By admin 27 februára, 2019 09:38

Harmonogram plánovaných kôl na rok 2019. Kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine.

Kolo:Dátum ZariadeniaAlokácia SR mimo BSK (€)1Odhad počtu poukážokTermín rezerváciePodanie žiadosti na preplatenie do 2
1.19.3.2019slnečný kolektor800 000 €45718.4.201919.6.2019
2.26.3.2019fotovoltický panel800 000 €53325.4.201926.6.2019
3.2.4.2019tepelné čerpadlo800 000 €3962.5.20192.7.2019
4.9.4.2019kotol na biomasu800 000 €5339.5.20199.7.2019
5.16.4.2019slnečný kolektor800 000 €45716.5.201916.7.2019
6.30.4.2019fotovoltický panel800 000 €53330.5.201930.7.2019
7.7.5.2019tepelné čerpadlo800 000 €3966.6.20197.8.2019
8.14.5.2019kotol na biomasu800 000 €53313.6.201914.8.2019
9.21.5.2019slnečný kolektor500 000 €28620.6.201921.8.2019
10.28.5.2019fotovoltický panel500 000 €33327.6.201928.8.2019
11.4.6.2019tepelné čerpadlo500 000 €2484.7.20194.9.2019
12.11.6.2019kotol na biomasu400 000 €26711.7.201911.9.2019
13.18.6.2019slnečný kolektor500 000 €28618.7.201918.9.2019
14.25.6.2019fotovoltický panel500 000 €33325.7.201925.9.2019
15.9.7.2019tepelné čerpadlo500 000 €2488.8.20199.10.2019
16.23.7.2019kotol na biomasu400 000 €26722.8.201923.10.2019
17.6.8.2019slnečný kolektor500 000 €2865.9.20196.11.2019
18.20.8.2019fotovoltický panel500 000 €33319.9.201920.11.2019
19.3.9.2019tepelné čerpadlo500 000 €2483.10.20193.12.2019
20.10.9.2019kotol na biomasu400 000 €26710.10.201910.12.2019

 

1Výška vyčlenených prostriedkov na pripravované kolá v roku 2019 je indikatívna. Môže sa meniť v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok a záujmu zo strany domácností. Pri plánovaní alokácie musí SIEA prihliadať na prínos zariadení k určenému cieľu.

2Ak posledný deň lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky najbližší nasledujúci pracovný deň.

admin
By admin 27 februára, 2019 09:38

Najbližšie kolo v tomto roku za:

days
0
-15
-6
hours
0
-8
minutes
-3
-6
seconds
0
-8