Dvadsiate prvé kolo Zelenej domácnostiam II je otvorené aj po hodine od spustenia

admin
By admin 17 septembra, 2019 10:23

Dvadsiate prvé kolo Zelenej domácnostiam II je otvorené aj po hodine od spustenia

Dvadsiate prvé kolo projektu Zelená domácnostiam II, ktoré je zamerané na podporu inštalácií slnečných kolektorov v mimobratislavských regiónoch, je otvorené aj po hodine od spustenia.

Naďalej je teda možnosť podávať žiadosti o poukážky.

Kolo bude uzatvorené po prekročení alokácie vo výške 700 000 € alebo v termíne avizovaného ukončenia kola v súlade s osobitnými podmienkami kola, t.j. 18.9.2019 o 15. h, podľa toho, čo nastane skôr.

Po uzatvorení kola nebude možné podávať žiadosti o poukážky. Informačný systém automaticky zasiela záujemcom e-mailové správy. Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o vydanie poukážky počas otvoreného kola, dostanú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o získaní, respektíve nezískaní poukážky krátko po uzatvorení kola. Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie v priebehu najbližších 24 hodín.

Príspevok je prevzatý z oficiálneho webu programu Zelená domácnostiam.

admin
By admin 17 septembra, 2019 10:23

Najbližšie kolo v tomto roku za:

days
0
-20
-8
hours
-1
-4
minutes
0
-1
seconds
0
0