Ako dopadla revitalizácia domu F. Madvu 331…..

admin
By admin 19 augusta, 2012 22:47

Ako dopadla revitalizácia domu F. Madvu 331…..

– nuž vynikajúco! Máme tretinovú spotrebu energie!

Na úvod :

V priebehu nie „celkom férových aktivít“ mestkého zastupiteľstva a centrálneho dodávateľa tepla sme kalkulovali a nastavovali chod kotolne tak, aby spotreba úzko súvisela s predpokladanou, kalkulovanou spotrebou.

Vcelku sme sa stretali s názormi, že radiátory sú chladnejšie, ako „minulý rok“. Tu sme museli vysvetlovať princíp a účel zateplenia. Snáď to všetci už chápu …

Teda ešte aj na tomto mieste: Voda v UK sa dohrieva na menšiu teplotu preto, lebo únik tepelnej energie je brzdený odporom zateplovacieho systému. Preto sa dodané teplo udrží v múre omnoho dlhšie a netreba ho dodávať v takom množstve a intenzite.

V tabuľke sú spotreby zemného plynu za jednotlivé mesiace. Začína to augustom 2011. UK sa spustilo 5. októbra 2011. Výrazne nás prekvapila posledná zima. Od novembra nebolo vidieť slnko viac ako tri mesiace. Potom tri týždne krutých mrazov. Rátali sme s dohriatím TUV, ale nie s plným kúrením pre teplú vodu. Preto sa spotreba prehupla cez 4000 m3 plynu mesačne. Akonáhle sa objavilo slnko – spotreba padla na polovicu. Aj to nasvedčuje v akom pomere, budeme do budúcnosti prerátavať spotrebu plynu na UK a na TUV.

Iným postrehom bolo, že aj keď teplota ovzdušia v januári a februári výrazne klesla, spotrebu plynu pre UK to nijak moc neovplyvnilo. Je vidieť, vplyv slnka na ohrev (predohrev) TUV. Čiže, ak by od novembra slnko prehrialo vodu z klasických 8 stupňov na 25 a viac, spotreba plynu by sa nedostala cez 3300 m3. Alebo inak – ak by bol aspoň, každý tretí deň slnečný (4hod/deň), šetrilo by sa s plynom.

V prvom riadku tabulky sú mesačné spotreby zemného plynu v m3, v druhom energia v kWh:
mesiac8.9.10.11.12.
m3265345149035604050
kWh27543 58515 48336 99542 087
mesiac01.02.03.04.05.06.07.
m3425041002200900270310240
kWh44 16542 60622 8629 3532 80629302494

Spotreby zemného plynu od 1.8. 2011 do 31.7. 2012 pod spotrebou plynu – vyjadrenie vytvorenej energie v kWh – energia zemného plynu od 1.8. 2011 do 31.7. 2012

 

mesiac8.9.10.11.12.
SVB2 7543 58515 48336 99542 087
Centrál9 03021 38041 38047 98090 870
mesiac01.02.03.04.05.06.07.
SVB44 16542 60622 8629 353280629302494
Centrál75 34069 38060 46033 96010 3909 1107 330

Porovnanie dodanej energie: hore – plynovou kotolňou a dole – PTH a.s. (PTH údaj je za rok 2010)

Plynovú kotolňu predstavuje: energia zemného plynu – 223 417 kWh, skutočná – 212 778 kWh (766 GJ) za obdobie 11 mesiacov. Z toho na ohriatie TUV z tohoto množstva šlo: 51 666 kW/h (186,7 GJ). Ostatnú energiu pre TUV dodali solárne panely, za 11 mesiacov je to: 29 445 kWh (106,7 GJ).

Dodávka energie od PTH a.s. bola neporovnateľne vyššia 476 610 kWh. Čo predstavovalo dlhé roky faktúru pre nás v sume do 44 000€. Nás ročná prevádzka vychádza na tretinu tej od PTH a.s. . Náš systém priniesol ročnú úsporu na jeden byt až 750€!!!

… a ako sa dá vyčítať z tabuľky – znížili sme vďaka zatepleniu, solárnym panelom a výrobou tepla na „mieste“ spotrebu na tretinu (v GJ).

V minulých rokoch sa pohybovala spotreba okolo 2 000 GJ a teraz sme dodali prostredníctvom plynu 766 GJ !!!! Revitalizácia domu bola správna vec! Jednoznačne je vlastná výroba energie, ekonomicky i ekologicky pozitívna.

Prevzaté zo stránky nášho zákazníka SVB F. Madvu, Previdza
admin
By admin 19 augusta, 2012 22:47

Najbližšie kolo v tomto roku za:

days
0
-32
-3
hours
-2
0
minutes
-2
-8
seconds
-2
-3